เนื้อหาที่ได้รับความนิยมสูงสุดบน Xiaohongshu ในปี 2023

Xiaohongshu ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนทั้งในและนอกประเทศจีน ซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้ใช้รุ่นใหม่ ให้ MCN Asia ช่วยเริ่มต้นแคมเปญการตลาด Xiaohongshu ของคุณ!

Continue Reading เนื้อหาที่ได้รับความนิยมสูงสุดบน Xiaohongshu ในปี 2023

Top Trending Content on Xiaohongshu in 2023

Xiaohongshu continues to be a hub for trendsetters and fashion enthusiasts, not just in China but around the world. As we continue through 2023, let's explore the hottest trends shaping this dynamic platform.

Continue Reading Top Trending Content on Xiaohongshu in 2023

บัญชี WeChat อย่างเป็นทางการของ Yuan Skincare 

การมีบัญชีทางการของ WeChat เป็นสิ่งสำคัญสำหรับแบรนด์ที่ต้องการโต้ตอบกับผู้ใช้ชาวจีนทั่วโลก ด้วยฐานผู้ใช้ที่กว้างขวางทั้งในและนอกประเทศจีน WeChat จึงเป็นสื่อที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับผู้ชมกลุ่มนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

Continue Reading บัญชี WeChat อย่างเป็นทางการของ Yuan Skincare 

Weibo Marketing: 3 Steps to Getting Started

Weibo marketing provides businesses with a powerful platform to reach and engage with millions of active users in China. Following these three steps - official account verification, page customization, and content strategy to establish a strong presence on Weibo.

Continue Reading Weibo Marketing: 3 Steps to Getting Started

WeChat: China’s All-In-One Super App

WeChat with its extensive range of features and massive user base is a multifunctional super app that has transformed the way people communicate and interact in the digital age. Let us explore who WeChat is, its user profile, key statistics, and some of the standout features that make WeChat so popular.

Continue Reading WeChat: China’s All-In-One Super App

Yuan Skincare WeChat Official Account

Having a WeChat Official Account is crucial for brands looking to establish a meaningful connection with Chinese users worldwide. With a massive user base both within and outside China, WeChat serves as a vital platform to reach and engage this audience effectively.

Continue Reading Yuan Skincare WeChat Official Account

Xiaohongshu: Leading Chinese Social Media Platform

Xiaohongshu, commonly known as RED or "Little Red Book," is a prominent Chinese social media platform that has gained popularity among young, cosmopolitan users. Delve into the essence of Xiaohongshu, explore the reasons behind its immense popularity.

Continue Reading Xiaohongshu: Leading Chinese Social Media Platform